Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Groene energie en Waterzuivering

Global Water & Energy is een wereldspeler in industriële projecten voor biomassa en anaerobe waterzuivering.
De onderneming, geleid door CEO Uli Ombregt, realiseerde meer dan 470 projecten in 73 landen. En de toekomst oogt veelbelovend: “De vraag naar onze oplossingen neemt nog altijd toe, door de duurzaamheidsstrategieën van multinationals en omdat bedrijven minder afhankelijk willen worden van fossiele brandstoffen.”

Jean-Pierre Ombregt optimaliseerde eind jaren ’70, samen met professor Verstraete van de UGent, een nieuwe technologie om afvalwater te zuiveren met anaerobe bacteriën. “Die UASB-reactor zorgde voor een proces dat minder energie nodig had en ook minder slib produceert bij het zuiveren van industrieel afvalwater. Daarbij wordt ook biogas geproduceerd”, legt zoon Uli Ombregt uit. “Die technologie vormde de basis van een onderneming die mijn vader oprichtte in 1991: Global Water & Energy. We veroverden vrij snel een belangrijke positie in de voedingsen drankensector met projecten voor groepen als Carlsberg, Heineken en Nestlé.” 

Valoriseren van reststromen

Uli Ombregt stapte in 2001 in het bedrijf. Sindsdien groeide de groep verder door te focussen op grote multinationals en het valoriseren van reststromen tot energie: “Verscheidene industrieën, zoals de food & beverage wereld en papierproducenten, hebben hoogbelast afvalwater. Onze anaerobe waterzuiveringsinstallaties zuiveren dat water en leveren dus tegelijk biogas op. Vroeger werd dat vaak afgefakkeld, nu wordt het meestal gebruikt om energie op te wekken, onder meer via warmtekrachtkoppelingen en voor stoomproductie. Vandaag produceren onze installaties voor biogas wereldwijd evenveel energie als meer dan 1000 windmolens.”

Global Water & Energy ontwerpt en bouwt eveneens installaties om reststoffen op te waarderen, ook uit afvalwater. “Sommige nutriënten kunnen we recupereren, denk bijvoorbeeld aan fosfor. Vervolgens gaan we restafval vergisten, er biogas van maken en dat zetten we via generatoren om tot elektriciteit. Zulke waste-to-energy-plants kunnen erg interessant zijn: ons RAPTOR-concept is als het ware een fabriek voor gasproductie.” 

 

“Maar het zijn complexere projecten: er zijn langetermijncontracten nodig voor de aanvoer van de afvalstromen en de juiste investeerders moeten gevonden worden”, aldus Ombregt. “Het is alleszins een financieel interessante en nog te weinig toegepaste aanvulling voor andere groene technologieën zoals windmolens en zonnepanelen, zeker nu men minder afhankelijk wil worden van fossiele brandstoffen. Je pakt twee problemen ineens aan: afvalstromen worden verwerkt en je wekt tegelijk biogas en groene energie op.”

“Onze biogasinstallaties wereldwijd produceren evenveel energie als 1.000 windmolens.”

De impact van Oekraïne

Voor dergelijke energieprojecten heeft GWE dus alle knowhow in huis. “We zijn een ingenieursbedrijf met vestigingen in Europa, Azië en de VS. We kunnen projecten ontwerpen op maat van elke specifieke klant. We merken trouwens dat de vraag naar het valoriseren van reststoffen sterk toegenomen is. Onze grote klanten zoals Coca-Cola, AB InBev, Mars of Pepsico zetten fors in op duurzaamheid en een groen imago. CO2-besparing is voor hen erg relevant. En we zien ook de regelgeving almaar strenger worden, vooral in de ontwikkelde landen.” De oorlog in Oekraïne en de sterk gestegen energieprijzen zetten bedrijven ook aan om hun energievoorziening te herbekijken. Uli Ombregt: “Het is duidelijk dat veel klanten, en zeker ook Belgische kmo’s, hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wil verminderen. Door een waterzuivering te koppelen aan een biogasinstallatie kunnen ze alvast een stap in de goeie richting zetten.”

Waterhergebruik in opmars

En intussen heeft GWE ook een derde bedrijfstak die in opmars is: het hergebruik van proceswater in een industriële context. “Water wordt almaar schaarser en duurder. Vooral in brouwerijen en de groenteverwerkende industrie is veel proceswater nodig. Wij kunnen dat water achteraf niet alleen zuiveren, maar ook opwaarderen zodat het hergebruikt kan worden. Dat proceswater moet aan veel strengere standaarden voldoen dan afvalwater dat geloosd wordt. Maar dit is de toekomst voor bedrijven die hun waterkringloop willen sluiten. Op termijn zal het ook leiden tot kostenbesparing, daar ben ik van overtuigd”, besluit Uli Ombregt.

Get in touch with Global Water & Energy